Μια σειρά αντιγράφων Ιπποκρατικών Χειρουργικών Εργαλείων στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω από την οικογένεια του εκλιπόντος Αντωνίου Καρδούλια

Μια σειρά αντιγράφων Ιπποκρατικών Χειρουργικών Εργαλείων στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω από την οικογένεια του εκλιπόντος Αντωνίου Καρδούλια

Μια προσφορά στο Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα της Κω από την οικογένεια του εκλιπόντος Αντωνίου Καρδούλια.

Την περασμένη εβδομάδα εκλήθη ο υπεύθυνος των Πολιτιστικών εκδηλώσεων του ΔΙΙΚ. κ. Θεοδόσης Διακογιάννης,από τον ιόν του Αντωνίου Καρδούλια, Σπύρο, στον οποίο παρεδόθησαν μία σειρά αντιγράφων Ιπποκρατικών Χειρουργικών Εργαλείων, τα οποία ο εκλιπών πατέρας του είχε φιλοτεχνήσει όταν ζούσε.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ του ΔΙΙΚ. εκφράζουν τις ευχαριστήριες τους στην οικογένεια Καρδούλια, σταθερών φίλων του ΔΙΙΚ, αναγνωρίζοντας την ευγενή διαχρονική προσφορά τους προς το Ίδρυμα.