Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Πέμπτη από τις 06:00 έως τις 08:00 στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου

Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Πέμπτη από τις 06:00 έως τις 08:00 στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 18-08-2022 ημέρα Πέμπτη από 06:00 έως 08:00 στην ευρύτερη περιοχή της Κεφάλου, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS