Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα και την Τρίτη - Δείτε σε ποιες περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα και την Τρίτη - Δείτε σε ποιες περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 01-08-2022 ημέρα Δευτέρα από 06:00 έως 07:30 στην περιοχή της Λάμπης, στο νησί της Κω.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 02-08-2022 ημέρα Τρίτη από 06:00 έως 07:30 στην περιοχή Τιγκάκι, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS