Συνεργασία του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα Ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας

Συνεργασία του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον τομέα Ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας

Ανακοινώνεται η συνεργασία του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου,στον τομέα Ιατρικής εκπαίδευσης και έρευνας.

Προοπτική της συνεργασίας είναι η ίδρυση “Διεθνούς Ιπποκρατείου Ακαδημίας “,με στόχο την εκπαίδευση ,επιμόρφωση και κατάρτιση Ιατρών, στις Ιπποκρατικές αρχές και τις σύγχρονες μεθόδους της Ιατρικής Επιστήμης .

Περαιτέρω η συνεργασία θα επεκταθεί ΄και στην σύσταση Ερευνητικής Ομάδας για την υλοποίηση μελετών ,ερευνών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ακόμα και προγραμμάτων οργανισμών και φορέων που επιχορηγούν αυτές τις δράσεις .

Συννημένως σχετική επιστολή του Ευρωπαίου Πανεπιστημίου Κύπρου.


ργβσδφωψχ.png

τφδωψχ.png

βφδωψχ.png

ADVERTORIALS