Η εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Κω για την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας στην Πλατεία Διαγόρα και Απελλού, στην Κανάρη και στην Αβέρωφ

Η εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας Κω για την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας στην Πλατεία Διαγόρα και Απελλού, στην Κανάρη και στην Αβέρωφ

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κω εξέφρασε τη σύμφωνη γνώμη της, στις 31 Μαΐου, στην εισήγηση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Κω, με την απόφαση να διαβιβάζεται στο Δημοτικό Σμυβούλιο Κω για τις περαιτέρω ενέργειες.

Δείτε την εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας για την οριοθέτηση χώρων στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας.

Έχοντας διαπιστώσει την έλλειψη χώρων στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας που προμηθεύουν τα καταστήματα στις οδούς,


Α) Πλατείας Διαγόρα και Απελλού
Β) Κανάρη (δεν επαρκεί η μία θέση που δημιουργήθηκε στην οδό Ναυαρίνου),
Γ) και Αβέρωφ (επίσης δεν επαρκούν οι υπάρχουσες θέσεις), η υπηρεσία μας εισηγείται τα ακόλουθα:

 Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας με κίτρινη διαγράμμιση και σήμανση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης Ρ40, εξαιρουμένων των οχημάτων τροφοδοσίας για τις ώρες 07:00-10:00 και 15:00-17:00, στην εσοχή επί της οδού Κολοκοτρώνη 40.

 Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας με κίτρινη διαγράμμιση και σήμανση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης Ρ40, εξαιρουμένων των οχημάτων τροφοδοσίας για τις ώρες 07:00-10:00 και 15:00-17:00, επί της οδού Σαλαμίνος 6.

 Οριοθέτηση χώρου στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας με κίτρινη διαγράμμιση και σήμανση απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης Ρ40, εξαιρουμένων των οχημάτων τροφοδοσίας για τις ώρες 07:00-10:00 και 15:00-17:00, επί της οδού Αβέρωφ 43.

ADVERTORIALS