Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή από τις 6:00 έως τις 08:30 στις περιοχές ,Ταπάκια, πέριξ του γηπέδου 5χ5 στο Ζηπάρι, Μεσαριά, Τσεσμέ, Πελεζίκι και Λάμπη

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή από τις 6:00 έως τις 08:30 στις περιοχές ,Ταπάκια, πέριξ του γηπέδου 5χ5 στο Ζηπάρι, Μεσαριά, Τσεσμέ, Πελεζίκι και Λάμπη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 27-05-2022 ημέρα Παρασκευή από 6:00 έως 08:30 στις περιοχές ,Ταπάκια, πέριξ του γηπέδου 5χ5 στο Ζηπάρι, Μεσαριά, Τσεσμέ, Πελεζίκι και Λάμπη, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS