Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη από τις 8:00 έως τις 14:00 στην περιοχή από Αμανιού προς Κονιαριό

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη από τις 8:00 έως τις 14:00 στην περιοχή από Αμανιού προς Κονιαριό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 31-05-2022 ημέρα Τρίτη από 8:00 έως 14:00 στην περιοχή από Αμανιού προς Κονιαριό, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν. Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS