Τακτικό εξωτερικό ιατρείο Παθολογίας στο Νοσοκομείο Κω κάθε Τετάρτη - Στο Κέντρο Υγείας Κω, από τη Δευτέρα, το γραφείο Ψυχολόγου, Κοινωνικής Λειτουργού και Υπηρεσίας Συμβουλευτικής

Τακτικό εξωτερικό ιατρείο Παθολογίας στο Νοσοκομείο Κω κάθε Τετάρτη - Στο Κέντρο Υγείας Κω, από τη Δευτέρα, το γραφείο Ψυχολόγου, Κοινωνικής Λειτουργού και Υπηρεσίας Συμβουλευτικής

Σας ενημερώνουμε ότι πλέον λειτουργεί τακτικό εξωτερικό ιατρείο Παθολογίας στο Νοσοκομείο Κω κάθε Τετάρτη.

Παράλληλα ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 30/05/2022 το γραφείο Ψυχολόγου, Κοινωνικής Λειτουργού και Υπηρεσίας Συμβουλευτικής, θα λειτουργούν στο Κέντρο Υγείας Κω ( πρώην Πλατάνι).

Όλες οι παραπάνω Υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν ραντεβού, το οποίο κλείνεται στο 1535 ή μέσω www.1535.gr

                                                                                                  

                                                                                                   Γενικό Νοσοκομείο Κω

                                                                                                         Ο Διοικητής

                                                                                                    Σταμάτης Βασιλειάδης

ADVERTORIALS