ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη από τις 6:00 έως τις 08:00 στην ευρύτερη περιοχή στο Τιγκάκι

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη από τις 6:00 έως τις 08:00 στην ευρύτερη περιοχή στο Τιγκάκι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την19-05-2022 ημέρα Πέμπτη από 6:00 έως 08:00 στην ευρύτερη περιοχή στο Τιγκάκι, στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω

ADVERTORIALS