Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης χόρτων στην Κοινότητα Ασφενδιού - Η ανακοίνωση του Προέδρου της Κοινότητας!

Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης χόρτων στην Κοινότητα Ασφενδιού - Η ανακοίνωση του Προέδρου της Κοινότητας!

     Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ, ΜΙΧΑΛΗ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗ!

Αποπερατωθήκαν οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης χόρτων στην κεντρική πλατεία Τιγκακίου έως Αλυκές , περιμετρικά των ξενοδοχειακών μονάδων και από τη κεντρική πλατεία έως τα διοικητικά όρια της κοινότητας μας, περιοχή ( καρνάγιο), σε όλο το δρόμο που συνδέει το Τιγκάκι με την Κω, στο ύψος οπού υπάρχει το κεντρικό γεφύρι. Επίσης συνέδραμε ένα φορτωτής για τον περιμετρικό καθαρισμό οικοπέδων όπου υπήρχαν καλαμιές και αρκετά ογκώδη αντικείμενα. Παράλληλα έγιναν και καθαρισμοί από σκουπίδια και διάφορα φερτά υλικά σε όλη την παράλια από το κέντρο Τιγκακίου έως τα APARMENTS BYRON σε όλο το παραλιακό δρόμο .

Οι παραπάνω εργασίες πραγματοποιηθήκαν  από το προσωπικό της κοινότητας πρασίνου Ασφενδιού, τους οδοκαθαριστές και χείριστες μηχανημάτων έργου που συνέδραμαν στην αποπεράτωση  καθαρισμού παραλίων.

Μεγάλη καθυστέρηση σε βαθμό ανεπάρκειας βρίσκονται : οι καθαρισμοί αποψίλωσης χόρτων σε όλη την κοινότητα με τη συνδρομή μηχανήματος έργου καταστροφέα  RAM,Αντικατάσταση λαμπτήρων ,Ασφαλτικές εργασίες για επούλωση λακκουβών ενώ αναμένουμε εδώ και ένα μήνα, κατόπιν σχετικού αιτήματος, συνδρομή για βυτιοφόρο όχημα για να γίνει το πλύσιμο στην κεντρική πλατεία και τα πεζοδρόμια επί του παραλιακού δρόμου.

                                                                Ο

                                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ      

                                            ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ   ΜΙΧΑΛΗΣ  

7i5ytfgh.png

5d6tvyuij.png

6d7yfuvhj.png

5687yui.png

                                              

ADVERTORIALS