Ένταξη ΑΜΕΑ στο μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΥΑΚ

Ένταξη ΑΜΕΑ στο μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΥΑΚ

Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες νήσου Κω ο Σωτήρ

Κως, 5 Μαΐου 2022

Ένταξη ΑΜΕΑ στο μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΥΑΚ

Σύμφωνα με την απόφαση 41/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, στο ειδικό τιμολόγιο μπορούν να ενταχθούν άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και χαμηλό εισόδημα, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη εγγραφή τους σε οποιονδήποτε σύλλογο ΑΜΕΑ. Ευχαριστούμε θερμά το Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ για την θετική απόκριση, καθώς η απόφαση είναι αποτέλεσμα σχετικού αιτήματος των Συλλόγων Νεφροπαθών Κω (έτος ίδρυσης 2018) και Σωτήρ (έτος ίδρυσης 1991).

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν στην ΔΕΥΑΚ:

Προϋποθέσεις

  1. Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα (πραγματικό) 20.000 ευρώ, το οποίο θα αυξάνεται κατά 6.000 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο που υπάρχει στην οικογένεια.
  2. Ιδιότητα ΑΜΕΑ του καταναλωτή ή μέλους της οικογένειας με ποσοστό τουλάχιστον 67%.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου
  2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του καταναλωτή ή μέλους της οικογένειάς του με την ιδιότητα ΑΜΕΑ
  3. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης προηγούμενου έτους
  4. Γνωμάτευση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αν την ιδιότητα ΑΜΕΑ έχει μέλος της οικογένειας) του καταναλωτή
  6. Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου σε περίπτωση μίσθωσης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ADVERTORIALS