Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Συνεδρίασε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

Σήμερα, Τρίτη 19 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας μέσω τηλεδιάσκεψης με θέμα «Λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών».

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο καλύτερος συντονισμός και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων, σε θέματα δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης.

Κατά τη σημερινή συνάντηση όλων των τοπικών φορέων συζητήθηκαν θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ξεκινάει την 01 Μαΐου 2022 έως και 31 Οκτωβρίου 2022. Επισφραγίστηκε η κοινή βούληση και επικαιροποιήθηκε ο τρόπος συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων σε όλα τα στάδια αντιμετώπισης των πυρκαγιών και συγκεκριμένα στην πρόληψη, την καταστολή και την αποκατάσταση των συνεπειών.

Ο Αντιδήμαρχος

Πολιτικής Προστασίας

Καμπουράκης Σταμάτης