Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, την Τετάρτη 30 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ, την Τετάρτη 30 Μαρτίου - Δείτε τα θέματα

                                             Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας προσκαλούμε στην 4η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ την Τετάρτη 30-03-2022 και ώρα 10.00 π.μ., η οποία κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, θα γίνει δια περιφοράς σύμφωνα με τα άρθρα 10.1 ΦΕΚ 55Α 11.03.2020 & άρθρο 42 ΦΕΚ 75Α 30-03-2020 των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και του Ν. 3852/2010.Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 

  1. Παράταση ισχύος των συμβάσεων του προσωπικού που προσλήφθηκε με την ΣΟΧ 1/2021 για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες για την αντιμετώπιση από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID – 19»
  2. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης κατακύρωσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού πόλεως Κω μεταξύ των φρεατίων Νο 104 και Νο 104Α»
  3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού και λήψη απόφασης ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης ατομικής προστασίας του προσωπικού της Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΚΩ για το έτος 2022»
  4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό για την υπηρεσία «Λειτουργία εξωτερικών Υδραγωγείων της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών».
  5. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 26/2022 απόφασης του Δ/κού Σ/λιου της ΔΕΥΑ Δήμου Κω με θέμα: «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022».
  6. Έγκριση δαπάνης και διαδικασίας ανάθεσης για την «Προμήθεια αντλιών επιφανειακών αντλητικών συγκροτημάτων».

 

 

Εσωτ. Διανομή:     Γραφείο Διευθύντριας ΔΕΥΑΚ

     Τεχνικές Υπηρεσίες ΔΕΥΑΚ

     Λογιστήριο ΔΕΥΑΚ    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ

ADVERTORIALS