Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Λέρου

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Λέρου

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου μας αρχικού προϋπολογισμού 60.000€ και μετά την έκπτωση της αναδόχου εταιρείας 47.840€ με ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα αποπερατώθηκαν οι εργασίες των τριών αντλιοστασίων λυμάτων που βρίσκονται στις περιοχές Κριθώνι, Άγιο Σωφρόνιο, Λακκί και Αλιντα σε συνέχεια των υπόλοιπων αντλιοστασίων των οποίων οι αντίστοιχες εργασίες ολοκληρώθηκαν πρόσφατα.

Η ανάδοχος εταιρεία σε συνεργασία με το προσωπικό της υπηρεσίας Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου μας, προχώρησαν στην:

  1. Αποψίλωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων από τις δεξαμενές λυμάτων των υποβρυχίων αντλητικών συγκροτήματών του καταθλιπτικού αγωγού από την έξοδο των συγκροτημάτων ως το βανοστάσιο,τον συλλέκτη και το ίδιο το βανοστάσιο.
  1. Εγκατάσταση των νέων υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, πάκτωση τους στο πυθμένα της δεξαμενής και ηλεκτρική σύνδεση του υποβρυχίου κινητήρα με την υφιστάμενη ηλεκτρική παροχή και των λοιπών απαιτούμενων εργασιών ούτως ώστε τα αντλιοστάσια των λυμάτων να λειτουργούν εκ νέου στην εντέλεια μετά τις φθορές που είχαν υποστεί.

Ο Δήμαρχος Λέρου κ Κόλιας Μιχάλης εκφράζει την ικανοποίηση του για την αποπεράτωση των εργασιών που δίνει τη δυνατότητα καλύτερης λειτουργίας των αντλιοστασίων εν αναμονή και της αποκατάστασης των μηχανημάτων του βιολογικού καθαρισμού, έργο το οποίο δημοπρατείται τις επόμενες ημέρες με χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 3.100.000€.

Παράλληλα ευχαριστεί τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης Αποχέτευσης κ. Νεκτάριο Μπίλλη, τους υπαλλήλους Ύδρευσης Αποχέτευσης που εργάζονται σκληρά κάτω από αντίξοες συνθήκες για να λειτουργούν τα δίκτυα άψογα καθώς και τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

ADVERTORIALS