Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κω

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κω
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Κω, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο Χάνι στις 28-12-2021.
 
Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
 
Αλάβανος Μανώλης, πρόεδρος
Μανασής Δημήτρης, αντιπρόεδρος
Ανέστη Πόπη, γραμματέας
Γρίβας Ζήσης, ταμίας
Κασσιώτη Διονυσία, μέλος
Τρούμπας Δημήτρης, μέλος
Τσουκαλά Πηνελόπη, μέλος
ADVERTORIALS