Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το Δήμο Κω για την προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) και σταθμού φόρτισης

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το Δήμο Κω για την προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) και σταθμού φόρτισης

Στο πλαίσιο της δράσης για τη Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη της Κω, ο Δήμος Κω προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου σταθμού φόρτισης, συνολικού προϋπολογισμού 292.359,64€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%!

Τα υπό προμήθεια είδη θα είναι καινούρια. Πρόκειται για μια δράση που στοχεύει στην βελτίωση – αναβάθμιση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης στη μετακίνηση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση κατά 80% του κόστους μετακίνησης, μείωση του αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ενίσχυση της ασφάλειας κ.λπ.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 15η Ιανουαρίου 2022 και ώρα 08:00:00 π.μ., ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 23:00 μμ!

ADVERTORIALS