Θεοφάνεια: Στην Καρδάμαινα ο Σεβ. Μητρ. Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ - Στην πόλη της Κω ο Σεβ. Μητρ. Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίας

Θεοφάνεια: Στην Καρδάμαινα ο Σεβ. Μητρ. Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ - Στην πόλη της Κω ο Σεβ. Μητρ. Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίας

Στην Καρδάμαινα θα βρεθεί για τα Θεοφάνεια ο Σεβ. Μητρ. Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ και στην πόλη της Κω ο Σεβ. Μητρ. Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίας

Δείτε το πρόγραμμα τους!


ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Μέγας Ἁγιασμός

Α. Ἱ. Ν. Ἁγίου Παύλου πόλεως Κῶ, Σεβ. Μητρ. Ἀγκύρας κ.κ. Ἱερεμίας ........................................ ὥρα 07:00 π.μ.

     Μετά τό πέρας ἐκκινεῖ ἡ πομπή διά τήν ΚΑΤΑΔΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

     εἰς τήν ξυλίνην προβλῆτα περιοχῆς ΔΕΗ ............................................................................ ὥρα 11.00 π.μ.

Β. Ἱ. Ν. Γενεσίου Θεοτόκου Καρδαμαίνης, Σεβ. Μητρ. Κώου καί Νισύρου κ. Ναθαναήλ ........... ὥρα 07:00 π.μ.

Ἐν συνεχείᾳ ἐκκινεῖ ἡ πομπή διά τήν ΚΑΤΑΔΥΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ εἰς τόν λιμένα ... ὥρα 11.00 π.μ.

ADVERTORIALS