Συναντήσεις σε αρμόδια υπουργεία για την πανελλήνια επιτροπή Σωματείων Εκμισθωμένων Οχημάτων Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό - Ο Στέφανος Γραμμένος εκπροσώπησε το σωματείο της Δωδεκανήσου

Συναντήσεις σε αρμόδια υπουργεία για την πανελλήνια επιτροπή Σωματείων Εκμισθωμένων Οχημάτων Ε.Ι.Χ. Με Οδηγό - Ο Στέφανος Γραμμένος εκπροσώπησε το σωματείο της Δωδεκανήσου
ADVERTORIALS