Η επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

Η επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» (Δ.Σ. 14/12-7-2021 ΘΈΜΑ 13) δημιουργήθηκε επίσημη ιστοσελίδα του φορέα και παρακαλούμε για την ενημέρωση του κοινού.

 www.kos-hospital.gov.gr 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΝ-ΚΥ Κω «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ»

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

ADVERTORIALS