Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Κω, αύριο Τρίτη 12 Οκτωβρίου - Δείτε σε ποιες περιοχές

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος στην Κω, αύριο Τρίτη 12 Οκτωβρίου - Δείτε σε ποιες περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 12-10-2021 ημέρα Τρίτη από 09:00 έως 10:30στην περιοχή Μαρμάρι, (από Σταυρού πέραμα έως την κεντρικήοδό στο Μαρμάρι,προς Θάλασσα), στο νησί της Κω.

Επίσης την ίδια μέρα θα πραγματοποιηθούν Ολιγόλεπτες διακοπές στις 9:00 ,στις 10:00 και στις 11:00 στις περιοχές Μαρμάρι, Τιγκάκι, Μπαμιαλίκι, Πελεζίκι, Λάμπη καθώς και στην Πόλη της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω