Στις 15 & 16 Οκτωβρίου διημερίδα του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω - Το πρόγραμμα Ορκωμοσίας των Πρωτευσάντων Αριστούχων των Ιατρικών Σχολών

Στις 15 & 16 Οκτωβρίου διημερίδα του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω - Το πρόγραμμα Ορκωμοσίας των Πρωτευσάντων Αριστούχων των Ιατρικών Σχολών