Από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις κατοικίες που παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

Από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις στις κατοικίες που παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στην οδό  Εθνικής Αντιστάσεως

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 επισκέψεις στις κατοικίες που παραχωρήθηκαν από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή Ιμπράτι Σούτσι οδός Εθνικής Αντιστάσεως κατά το έτος 2010, από την προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κω κ. Δήμητρα Γιάχου.

 Οι επισκέψεις υπόκεινται στο πλαίσιο των ενεργειών με σκοπό να εκδοθούν τα οριστικά παραχωρητήρια στους δικαιούχους.