Με απόφαση του Δημάρχου Κω τροποποιήθηκε η απόφαση που αφορά την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων

Με απόφαση του Δημάρχου Κω τροποποιήθηκε η απόφαση που αφορά την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ.: 1188/31-08-2020 (ΑΔΑ: 9Ι2ΒΩΛΕ-Ν96) απόφασης αναφορικά με την ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων του Δήμου Κω, αποφάσισε ο Δήμαρχος Κω.

Η θητεία των Αντιδημάρχων θα έληγε την 2α Σεπτεμβρίου 2021, ενώ με την απόφαση του Δημάρχου η νέα ημερομηνία λήξης της θητείας των Αντιδημάρχων, θα είναι η 6η Νοεμβρίου 2021.

Οι 5 Αντιδήμαρχοι τους οποίους αφορά η απόφαση:

1. κ. Αβρίθης Παναγιώτης
2. κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος
3. κ. Καμπουράκης Σταμάτης
4. κα Σέβη Βλάχου
5. κα Κασσιώτη Γεωργία