Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΥΑ Δήμου Κω, με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου - Δείτε τις θέσεις

Προσλήψεις 11 ατόμων στη ΔΕΥΑ Δήμου Κω, με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου - Δείτε τις θέσεις

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΟΧ 2/2021

ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Η ΔΕΥΑ Δήμου Κω πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ένδεκα (11) ατόμων στις εξής θέσεις:

Ο67ΤΚΘΥΓΗ.JPG

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά αρχίζει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2021 και λήγει με την πάροδο της 2ης Αυγούστου 2021, ημέρας Δευτέρας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυποασεπΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕκαι να την υποβάλουν, είτεηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (k.mouras@deyakos.gr) είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κω (ΔΕΥΑ Δήμου Κω), Σκεύου Ζερβού 40, Τ.Κ. 85300, υπόψη κου Μούρα Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 22420-23915).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που αναγράφει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

 

 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κω

 Ζαχαρός Κωνσταντίνος