Η εταιρεία « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων

Η εταιρεία « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για τη μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων

Στην έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών & του πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού άνω των ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την Μίσθωση Απορριμματοφόρων οχημάτων χωρητικότητας 16m3 έκαστο & οπίσθιας φόρτωσης με σύστημα συμπίεσης πρέσας, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω στις 16 Ιουλίου του 2021.

Η εταιρεία « ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ¨ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 16m3 ΕΚΑΣΤΟ & ΟΠΙΣΘΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΕΣΑΣ, με συνολικό ποσό προσφοράς 283.551,84€ με ΦΠΑ.

Δείτε παρακάτω την προσφορά της εταιρείας:

08θιυθ.JPG

*Φωτογραφία αρχείου