Το ποσοστό εμβολιασμών στην Κω, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης

Το ποσοστό εμβολιασμών στην Κω, σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης

Δείτε τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης για την πορεία του εμβολιασμού στην Κω.

Εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον την 1η δόση:

64.54% *Κάλυψη όπως προκύπτει από την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά.

57.50% **κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας.

Ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί:

56.50% * κάλυψη όπως προκύπτει από την τοποθεσία κάθε εμβολιαστικού κέντρου που μπορεί να περιλαμβάνει εργαζόμενους, μη μόνιμους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας κ.ά.

49.59% **Κάλυψη όπως προκύπτει από την διαθέσιμη πληροφορία διαμενόντων εντός της Περιφερειακής Ενότητας.

Να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν μέχρι τις 14 Ιουλίου του 2021 και επικαιροποιούνται κάθε εβδομάδα.

RYTHFG.JPG

ADVERTORIALS