Στα Νοσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ » και « ΘΡΙΑΣΙΟ» αποστέλλονται οι ακτινογραφίες και οι αξονικές από το Νοσοκομείο Κω, λόγω απουσίας του μοναδικού ακτινολόγου

Στα Νοσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ » και « ΘΡΙΑΣΙΟ» αποστέλλονται οι ακτινογραφίες και οι αξονικές από το Νοσοκομείο Κω, λόγω απουσίας του μοναδικού ακτινολόγου

Στα Νοσοκομεία «ΑΤΤΙΚΟΝ » και « ΘΡΙΑΣΙΟ» για διάγνωση αποστέλλονται οι ακτινογραφίες και οι αξονικές που πραγματοποιούνται στο νοσοκομείο της Κω λόγω αναγκαστικής απουσίας του μοναδικού Ακτινολόγου για δυο εβδομάδες!

Τα αρχεία στέλνονται με we transfer έτσι ώστε να γίνεται διάγνωση ακτινογραφιών και αξονικής σε επείγουσες και μη καταστάσεις, κατά τη διάρκεια τακτικού ωραρίου και εφημερίας.

Στόχος της κίνησης για αυτό το χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Δ.Σ. του Νοσοκομείου τη Κω, είναι να γίνεται έγκαιρα η αξιολόγηση μιας αναγκαίας διακομιδής με τα περιορισμένα πτητικά μέσα του ΕΚΑΒ... 

Η απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου Κω

νηβγφ.JPG

ADVERTORIALS