Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Σάββατο από τις 06:00 έως τις 08:00 στην περιοχή της Κεφάλου

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Σάββατο από τις 06:00 έως τις 08:00 στην περιοχή της Κεφάλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την 12-06-2021 ημέρα Σάββατο από 06:00 έως 08:00 στην Περιοχή της Κεφάλου,στο νησί της Κω.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Ν.Ι. Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω