ΔΕΥΑΚ: Εργασίες στην Αντιμάχεια στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου»

ΔΕΥΑΚ: Εργασίες στην Αντιμάχεια στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου»

«Εργασίες στην Αντιμάχεια στα πλαίσια του έργου «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου».

 

 

 

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι είναι σε εξέλιξη στην Αντιμάχεια οι εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης που αφορούν το έργο «Δίκτυααποχέτευσης ακαθάρτων Αντιμάχειας, Καμαρίου Κεφάλου και Α΄ φάσης Μαστιχαρίου»,οι οποίες θα συνεχιστούν καθ΄όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Είναι πιθανόν να υπάρχουν διακοπές υδροδότησης στην περιοχή, λόγω ζημιών που μπορεί να προκληθούν στα δίκτυα ύδρευσης κατά την εκσκαφή για την τοποθέτηση των αγωγών αποχέτευσης.

Ζητάμε συγνώμη και την κατανόηση σας για την ταλαιπωρία που πιθανόν να προκληθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΩ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΑΡΟΣ