Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το Δήμο Κω για την Προμήθεια Φορτωεκσκαφέα, Ακτοκαθαριστή και Υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από το Δήμο Κω για την Προμήθεια Φορτωεκσκαφέα, Ακτοκαθαριστή και Υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων για το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια εκσκαφέα – φορτωτή, ακτοκαθαριστή και υπερκατασκευή επούλωσης λάκκων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κω.

Ημερομηνία έναρξης των προσφορών ορίζεται η 26/04/2021 και ώρα 08:00 π.μ., ενώ καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/05/2021 και ώρα 23:00 π.μ.!

Ο Δήμος Κω επιχορηγήθηκε με το ποσό των 223.000,00€ για αγορά νέων απορριμματοφόρων οχημάτων και νέων μηχανημάτων μέσω του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Αναλυτικά ο Δήμος Κω θα προμηθευτεί:

1. Προμήθεια φορτω-εκσκαφέα με κινητήρα STAGE V ισχύος 100 Hp τουλάχιστον και βάρους λειτουργίας με πλήρη εξάρτηση 7 tn τουλάχιστον.

2. Προμήθεια αυτοκινούμενου ερπυστριοφόρου ακτοκαθαριστή με κινητήρα ισχύος 70 Hp τουλάχιστον και με ικανότητα καθαρισμού 22.000 m2/h τουλάχιστον.

3. Προμήθεια αυτόνομης υπερκατασκευής επούλωσης λάκκων προσαρμοζόμενης επί φορτηγού οχήματος με δεξαμενή συντρίμματος χωρητικότητας 1m3 τουλάχιστον και δεξαμενή γαλακτώματος χωρητικότητας 180 λίτρων τουλάχιστον.

Συνολικού Προϋπολογιζόμενου Κόστους 328.040 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Η κάλυψη της οικονομικής διαφοράς ποσού έως 105.040,00 €, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Κω, στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί.