Νέα ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κω αναφορικά με το επισκεπτήριο

Νέα ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κω αναφορικά με το επισκεπτήριο