Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην πόλη της Κω, αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου - Δείτε τις περιοχές

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην πόλη της Κω, αύριο Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου - Δείτε τις περιοχές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Πέμπτη25.02.2021από 06:30έως07:30 στη Πόλη της Κω, στις περιοχές Ψαλίδι, Μαρίνα και στις οδούς Μακρυγιάννη ,Αρτεμίσιας και Παπαναστασίου στο νησί της Κω.

 

Ηεπανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

      Ν. Ι . Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω