Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο στο Κ.Υ. Κω και την 1η Τ.ΟΜ.Υ. Κω

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο στο Κ.Υ. Κω και την 1η Τ.ΟΜ.Υ. Κω