Ενημέρωση για την επικοινωνία των πολιτών με το Κ.Υ. Κω και την 1η Τ.ΟΜ.Υ. Κω

Ενημέρωση για την επικοινωνία των πολιτών με το Κ.Υ. Κω και την 1η Τ.ΟΜ.Υ. Κω