Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Κω: Στηρίζουμε τις πανελλαδικές πανυγειονομικές στάσεις εργασίας

Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Κω: Στηρίζουμε τις πανελλαδικές πανυγειονομικές στάσεις εργασίας