Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Καρδάμαινα, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

Προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος στην Καρδάμαινα, την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη23.02.2021από 08:00έως10:00 στη Περιοχή ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΝΟΡΙΝΤΑ στο νησί της Κω.

 

Ηεπανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

                                                          Ν. Ι . Θεοφιλίδης

Διευθυντής Περιοχής Κω