Ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κω σχετικά με την είσοδο των επισκεπτών

Ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κω σχετικά με την είσοδο των επισκεπτών

Αυτούσια η ανακοίνωση του Διοικητή του Νοσοκομείου Κω

Screenshot - 18_2_2021 , 3_20_17 μμ.png