Εγκρίθηκε η πρόσληψη 88 ατόμων, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω - Δείτε τις θέσεις

Εγκρίθηκε η πρόσληψη 88 ατόμων, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω - Δείτε τις θέσεις

ΡΕΠΟΡΤΑΖ KOSNEWS24.GR

Η προκήρυξη και η διαδικασία για τις αιτήσεις θα ανακοινωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα από το Δήμο Κω.

Την έγκριση προσλήψεων συνολικά ογδόντα οχτώ (88) ατόμων, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

• 58 ΥΕ Εργατών
• 12 ΔΕ Οδηγών
• 5 ΔΕ Διοικητικού
• 4 ΠΕ Διοικητικού
• 2 ΠΕ Πληροφορικής ή εν ελλείψει ΤΕ Πληροφορικής ή εν ελλείψει ΔΕ Πληροφορικής
• 1 ΠΕ Οικονομικού
• 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
• 2 Αρχιτέκτονες Μηχανικούς
• 1 Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ
• 1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ
• 1 Τοπογράφο Μηχανικό ΠΕ εν ελλείψει ΤΕ

Οι προσλήψεις θα γίνουν για την αντιμετώπιση των αναγκών, που προκύπτουν από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19.

Το δυναμικό θα διανεμηθεί σε όλες τις διευθύνσεις και τις σχολικές μονάδες του Δήμου καλύπτοντας τις αυξημένες ανάγκες λόγω COVID-19 και την εφαρμογή λήψης μέτρων εξυγίανσης (καθαριότητας, υγιεινής και απολύμανσης).

Η διάρκεια των συμβάσεων που θα συναφθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες και να έχουν ημερομηνία λήξης πέραν της 5ης Ιουλίου 2021.