Σύλλογος πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Κω: «Παράνομοι επαγγελματίες» συνεχίζουν να προσφέρουν προγράμματα άσκησης-άθλησης

Σύλλογος πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής Κω: «Παράνομοι επαγγελματίες» συνεχίζουν να προσφέρουν προγράμματα άσκησης-άθλησης

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 Screenshot - 27_1_2021 , 3_03_06 μμ.png

Screenshot - 27_1_2021 , 3_03_27 μμ.png

Screenshot - 27_1_2021 , 3_03_42 μμ.png