Ευχαριστήριο του προσωπικού του Κ.Υ. Αντιμάχειας στην οικογένεια του εκλιπόντος Γαβριήλ Παπαγγελή

Ευχαριστήριο του προσωπικού του Κ.Υ. Αντιμάχειας στην οικογένεια του εκλιπόντος Γαβριήλ Παπαγγελή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ Κ.Υ. ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ

Το προσωπικό του Κ.Υ. Αντιμάχειας, ευχαριστεί την οικογένεια του εκλιπόντος Γαβριήλ Παπαγγελή, που προσέφεραν 225 ευρώ (αντί στεφάνων) για τις ανάγκες αγοράς αναλώσιμων υλικών στο Κέντρο Υγείας Αντιμάχειας.

Επίσης, ευχαριστούν όλους τους συμπατριώτες μας, που μέχρι σήμερα συνεισφέρουν για την καθημερινή λειτουργία του Κέντρου Υγείας, ιδιαίτερα τώρα σε μία κρίσιμη περίοδο, όπου οι ανάγκες είναι μεγάλες και η στήριξη από την Πολιτεία, ελάχιστη.