Η ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου στο υπερυψωμένο τμήμα απέναντι από το Δημαρχείο Κω - Τι περιλαμβάνει η μελέτη

Η ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου στο υπερυψωμένο τμήμα απέναντι από το Δημαρχείο Κω - Τι περιλαμβάνει η μελέτη

ΡΕΠΟΡΤΑΖ KOSNEWS24.GR

Η μελέτη πήρε την έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω στις 12 Δεκεμβρίου του 2020, ενώ το έργο θα εκτελεστεί με εργολαβία.

Στην ανάπλαση-ανάδειξη του κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται στο υπερυψωμένο τμήμα στη διασταύρωση των οδών Β. Παύλου και Ακτής Κουντουριώτη (απέναντι από το Δημαρχιακό Μέγαρο), αναμένεται να προχωρήσει ο Δήμος Κω, καθώς με την πάροδο των χρόνων, το πλακόστρωτο στον κοινόχρηστο χώρο έχει υποστεί σημαντικές φθορές εξαιτίας του ριζικού συστήματος των δένδρων.

Αξίζει να σημειωθεί πως αναμένεται να επαναλειτουργήσει και η υφιστάμενη κρήνη, χαρακτηριστικό στοιχείο του συγκεκριμένου χώρου!

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τι αφορά η μελέτη για την αποκατάσταση και την ανάδειξη του υπερυψωμένου τμήματος του υπαίθριου κοινόχρηστου χώρου που βρίσκεται απέναντι από το Δημαρχείο της Κω.

Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι εξής:


• Καθαίρεση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων σε βάθος 20-25 εκ περίπου.
• Καθαρισμός και απομάκρυνση των ριζών των υφισταμένων δέντρων με προσοχή.
• Φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής.
• Επιχώματα για την εξομάλυνση του χώρου.
• Κατασκευή υπόβασης από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πάχους 10εκ. σε όλο το χώρο.
• Κατασκευή νέου κρασπέδου οπλισμένου στα υφιστάμενα παρτέρια, διαστάσεων 0,20Χ0,10 εκατοστών ,από σκυρόδεμα C16/20.
• Πλακόστρωση του χώρου με πλακάκι αντιολισθητικό διαστάσεων 45Χ45Χ1 εκ, σε χρώμα και επιλογή της υπηρεσίας, τα οποία θα τοποθετηθούν με κόλλα και αρμό έως 1 εκ, σε τσιμεντοκονία πάχους 3εκ,σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι πλακοστρώσεις θα γίνουν με αρμούς διαστολής ανά 3 ή 4 μέτρα.
• Το χρώμα των πλακών θα εναρμονίζεται με την υφιστάμενη κατάσταση(αμυγδαλόπετρα) και θα τοποθετηθούν σε σχέδιο σκακιέρας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.
• Διακοσμητικό –προστατευτικό κάγκελο παραδοσιακό . Θα τοποθετηθεί στο νέο κράσπεδο σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας.
• Aποκατάσταση της υφιστάμενης γρανίλιας από τις φθορές που έχει υποστεί λόγω παλαιότητας.
• Φύτευση με νέα φυτά ( θάμνους) ανθεκτικά ύψους έως 1,5 μέτρο και στα δύο υφιστάμενα παρτέρια.
• Τέλος θα γίνει η επανάχρηση και επαναλειτουργία της υφιστάμενης κρήνης με νέο ηλεκτροφωτισμό.

Screenshot - 25_1_2021 , 8_14_44 πμ.png