Την επαναπροκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ καρδιολογίας & ακτινολογίας με τον βαθμό του ΕΠΙΜ.Α’, αποφάσισε το νοσοκομείο της Κω

Την επαναπροκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ καρδιολογίας & ακτινολογίας με τον βαθμό του ΕΠΙΜ.Α’, αποφάσισε το νοσοκομείο της Κω

Την επαναπροκήρυξη μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Επιμ. Α’ επί θητεία και μιας θέσης ειδικευμένου ιατρού Ε.Σ.Υ. ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Επιμ. Α’ επί θητεία, αποφάσισε χθες Παρασκευή 22 Ιανουαρίου το Διοικητικό Συμβούλίο του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ», λόγω κήρυξης ως άγονες των
προηγούμενων αντίστοιχων προκηρύξεων που διενέργησε το Νοσοκομείο της Κω.

Οι προσλήψεις των ιατρών είναι επιτακτική ανάγκη για την 24/ωρη - Μηνιαία συνεχή λειτουργία της καρδιολογικής κλινικής και του Ακτινολογικού Τμήματος του νοσοκομείου.