91 εμβολιασμοί κατά του COVID-19 πραγματοποιήθηκαν στην Κω, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στις 13 & 14 Γενάρη

91 εμβολιασμοί κατά του COVID-19 πραγματοποιήθηκαν στην Κω, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, στις 13 & 14 Γενάρη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, στις 13 & 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 91 εμβολιασμοί κατά του COVID-19 στους υγειονομικούς του Νοσοκομείου της Κω.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου, πρώτη ημέρα των εμβολιασμών στο νησί μας, πραγματοποιήθηκαν 46 εμβολιασμοί, ενώ στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν ακόμη 45 εμβολιασμοί. 

Στην Κάλυμνο, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 128 εμβολιασμοί στις 13 & 14 Ιανουαριου. 

Screenshot - 15_1_2021 , 1_38_11 μμ.pngScreenshot - 15_1_2021 , 1_38_57 μμ.png