Ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος αύριο Πέμπτη στην περιοχή από την Πηγή έως Χάρμυλο στο Πυλί - Δείτε τις ώρες

Ολιγόλεπτες διακοπές ρεύματος αύριο Πέμπτη στην περιοχή από την Πηγή έως Χάρμυλο στο Πυλί  - Δείτε τις ώρες
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Περιοχή Κω ανακοινώνει ότι λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών,θα πραγματοποιηθούνθα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος  την Πέμπτη 14/01/2021  από 8:00  έως τις 14:00 στην περιοχή από την Πηγή έως  Χάρμυλο στο Πυλί , στο νησί της Κω.
 
Ηεπανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι' αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.
 
Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς η σε άλλα στοιχεία, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος. 
  
Ν. Ι . Θεοφιλίδης 
Διευθυντής Περιοχής Κω