Δωρεά ενός σύγχρονου μηχανήματος αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Κω, από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Κω

Δωρεά ενός σύγχρονου μηχανήματος αιμοκάθαρσης στο Νοσοκομείο Κω, από τον Σύλλογο Νεφροπαθών Κω

Στη Δωρεά ενός σύγχρονου μηχανήματος αιμοκάθαρσης μοντέλου DBB-EXA οίκου Nikkiso Co. Ltd, Japan αξίας 14.450€, προς το Νοσοκομείο της Κω, προχώρησε ο Σύλλογος Νεφροπαθών Κω.

Η Διοίκηση της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, στις 30 Δεκεμβρίου 2020, αποφάσισε την αποδοχή της δωρεάς και πλέον αναμένεται η σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής του δωρηθέντος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, από το ΓΝ-ΚΥ ΚΩ.