Προσλήψεις από τον ΟΚΑΝΑ και στην Κω για το Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο

Προσλήψεις από τον ΟΚΑΝΑ και στην Κω για το Πρόγραμμα Υπηρεσιών Πρόληψης των Εξαρτήσεων στο Νότιο Αιγαίο

Σε πρσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 7 ατόμων για 2έτη, προχωράει ο ΟΚΑΝΑ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ».

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

ΚΩΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΣΥΡΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 1 ΘΕΣΗ

ΠΑΡΟΣ
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

ΡΟΔΟΣ
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ: 1 ΘΕΣΗ

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από την 01/12/2020 έως τις 08/12/2020 μέσω του διαδικτυακού τόπου loipoepikouriko.moh.gov.gr/