Το Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στην Π.Ε Κω

Το Πρόγραμμα Εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης στην Π.Ε Κω

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩ - ΝΙΣΥΡΟΥ 

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4899/Β/6-11-2020)‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, σας γνωρίζουμε ότι για τον φετινό εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020 στην πόλη της Κω, θα λάβουν χώρα τα κάτωθι:

Γενικός σημαιοστολισμός από την 8η πρωινή ώρα της 22 ης Νοεμβρίου   2020, ημέρας εορτασμού της επετείου της Εθνικής Αντίστασης, μέχρι τη δύση του ηλίου.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 22ης Νοεμβρίου 2020.

Για το σημαιοστολισμό και τη φωταγώγηση της πόλης θα φροντίσουν ο Δήμος και η Αστυνομική Αρχή.

Ο ΕΠΑΡΧΟΣ ΚΩ-ΝΙΣΥΡΟΥ

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΑΝΗΣ