Νίκος Σταμ. Μανούσης: Σαν σήμερα πριν 60 χρόνια η έγκριση και σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος ''Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω''

Νίκος Σταμ. Μανούσης: Σαν σήμερα πριν 60 χρόνια η έγκριση και σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος ''Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω''

Νίκος Σταμ. Μανούσης: Σαν σήμερα πριν 60 χρόνια, στις 29 Οκτωβρίου 1960 δημοσιεύτηκε το υπ’ αριθμόν 731 Βασιλικό Διάταγμα σχετικό με την έγκριση και σύσταση κοινωφελούς ιδρύματος με το όνομα Διεθνές Ιπποκράτειο ίδρυμα της Κω, που σαν σκοπό του είχε τη δημιουργία Διεθνούς Ιατρικού Κέντρου «διά την ανασύσταση της αρχαίας ιατρικής της Κω» με διεθνή χαρακτήρα και νέο ιπποκρατική εξέλιξη.

Διέπεται δε από την ιδρυτική πράξη υπ´αριθμόν 44 567 σύστασης από τον Συμβολαιογράφο Αθηνών Ευστάθιο Κουτσοχέρα και υπό των: •Σπύρο Νικολάου Οικονόμου, •Πάνο Παναγιώτου, •Νικόλαο Γρηγορίου,  •Ιωάννη Κουτσοχέρα, •Λουκά Λουκόπουλου, •Νικόλαο Σπύρου Οικονόμου, •Δώρο Σπύρου Οικονόμου.

Εμπνευστής και ιδρυτής ο Καθηγητής Σπύρος Οικονόμου!

Η κίνηση διά την ίδρυση του Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος χρονολογείται από το έτος 1928, ακολούθησαν πολλές προτάσεις και εισηγήσεις από διακεκριμένους Ιπποκρατιστές  και άλλες προσωπικότητες  Έλληνες και Ξένους.

Παρατίθενται ανάτυπα από το πρωτότυπο σχετικό με την Ίδρυση Καταστατικό και εξέλιξη αυτού (Διεθνούς Ιπποκρατείου Ιδρύματος Κω) που έχω  στο Αρχείο μου.

Αθήνα, 29.10.2020

Νίκος Σταμ. Μανούσης 

Ψυχίατρος Αντιπρόεδρος

Δ.Ι.Ι.Κ