Στην προμήθεια ξηράς τροφής για αδέσποτα ζώα προχωράει ο Δήμος Κω - θα καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης για 5 μήνες για 987 ζώα

Στην προμήθεια ξηράς τροφής για αδέσποτα ζώα προχωράει ο Δήμος Κω -  θα καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης για 5 μήνες για 987 ζώα

Με την 24891/16-04-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατανεμήθηκε στο Δήμο Κω το ποσό των 7.500,00 € για την κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κω, αποφάσισε στη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου του 2020, να εγκρίνει την μελέτη με τίτλο : «Προμήθεια τροφών για την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID19», προϋπολογισμού 7.475,48€.
 
Έτσι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει προμήθεια τροφών για την υποβοήθηση του έργου των φιλοζωικών σωματείων του νησιού μας. 
 
Οι τροφές θα παραδίδονται τμηματικά σε αποθήκη του Δήμου Κω ανάλογα με τις ανάγκες των φιλοζωικών σωματείων, ενώ η σύμβαση θα διαρκέσει έως τη λήξη του συμβατικού αντικειμένου. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία από τις ζωοφιλικές οργανώσεις στο νησί υπάρχουν πάρα πολλά αδέσποτα ζώα. 
 
Η μελέτη θα καλύψει τις ανάγκες σίτισης για πέντε μήνες για 987 ζώα (60 σκυλιά, 927 γάτες), καθώς πρόκειται να αγοραστούν 90 σακιά ξηράς τροφής των 20 κιλών, για σκύλους  και 313 σακιά ξηράς τροφήςτων 20 κιλών, για γάτες.