Μέχρι τις 15 Μαΐου του 2021 θα είναι έτοιμη η κλειστή δομή μεταναστών στην Κω

Μέχρι τις 15 Μαΐου του 2021 θα είναι έτοιμη η κλειστή δομή μεταναστών στην Κω

Σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου για την κατασκευή της κλειστής δομής μεταναστών στην Κω, αλλά και στη Σάμο και στην Λέρο, ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε 7 μήνες από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, δηλαδή μέχρι την 15/05/2021, ημέρα Σάββατο!

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα της Αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ν.4412/2016 και την Ε.Σ.Υ, ενώ η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία διοικητικής παραλαβής προς χρήση της δομής, σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού έργου και θα διαρκέσει 365 ημέρες.

ADVERTORIALS